แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศสมาคมประกันวินาศภัยไทยชั่วคราว

ตามที่สำนักงานอัตราเบี้ยฯ และสมาคมฯ จะทำการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ทางสำนักงานอัตราเบี้ยฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดบริการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปิดระบบในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. - 28 เมษายน 2562

ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถใช้บริการระบบในช่วงเวลาดังกล่าวได้

สำนักงานฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

Username:
Password:
Forgot Password
Change Password

Copyright © 2015, The Insurance Premium Rating Bureau. All rights reserved.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน